o nas

Fundacja na rzecz Historii i Wsparcia Biznesu organizacyjnie związana jest z Wydziałem Zarządzania UW. Jednocześnie współpracuje także z innymi jednostkami naukowo – badawczymi w całej Polsce

 

Fundacja prowadzi działalność w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Buduje i aktywizuje społeczności wspierające powstawanie nowych przedsiębiorstw. Popiera i promuje historię oraz zasady dobrego obyczaju w rozwoju biznesu. Szerząc wiedzę w zakresie historii, kulturoznawstwa
i przedsiębiorczości pozwala na określenie własnej tożsamości przyszłym biznesmenom. Promując inicjatywy z rozwojem dobrego biznesu skupia wokół swojej idei jego twórców, przedstawicieli nauki oraz sfery kultury
w kraju i za granicą. Fundacja wspiera także komercjalizację i wyniki badań naukowych z dziedzin pokrywających się z jej ideami. Wspiera też firmy, instytucje i osoby w celu budowania ich konkurencyjności i innowacyjności.

 

Działając na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Nasza Fundacja promuje i organizuje wolontariat wspierając i organizując działalności charytatywne. Współpracę swoją opiera na działaniach z władzami samorządowymi i rządowymi, finansując stypendia i nagrody dla osób realizujących cele fundacji, poprzez edukację studentów w zakresie tworzenia i korzystania z narzędzi związanych z przedsiębiorczością wyzwala zainteresowanie rozwojem swojego biznesu. Działalność edukacyjna, badawcza, naukowa i wydawnicza jest ogólnie dostępna dla społeczeństwa podnosząc kwalifikacje i tworząc  warunki do rozwoju biznesu w Polsce i za granicą.

 

 

Create AccountLog In Your Account